Geachte Lezer,

Graag bieden wij u pamikiran boek deze vertaling Aan van Hoofdstuk I van Harold W. Percival urang jeung takdir. Sarakah eerste hoofdstuk mangrupa een introductie van enkele onderwerpen maot daarin behandeld worden. Pamikiran jeung takdir geeft u een beter begrip van wie en wat u ngagulung, pacul u hier gekomen ngagulung en waarom u hier ngagulung. Sarakah boek behandelt deze en vele andere onderwerpen op een grondige manier. Panto de jaren heen hebben lezers ons steeds laten weten dat dit boek Hun leven ingrijpend heeft veranderd.


HOOFDSTUK I

INLEIDING

Anjeun bakal ngalebetkeun tulisan Wet van van het denken nu ngenykeun sababaraha potona dipenenkeun ka handapna tilepan kana masalah sapertos ayeuna, aya anu ka aranjeunna. Veel onderwerpen zullen vreemd aandoen. Sommige zijn misschien opzienbarend. Misschien vindt u dat ze allemaal tot nadenken stemmen. Na ari ayeuna na mah ngan ukur ngalangkung, da aya kalanjung anu nyésa ti nagara urang sareng urang sanés dina wanci sasarengan dina kaayaan fundamental, komo deui dina mysterieuze zaken-en vooral langkung uzelf.

Sarakah boek verklaart sarakah Doel Sumbang van sarakah leven. Doel Sumbang Dat nyaeta niet alleen maar sarakah vinden van geluk, tijdens sahiji na dit leven. Sarakah téh ook niet sarakah "redden" van de ziel. Sarakah werkelijke Doel Sumbang leven van sarakah, sarakah Doel Sumbang dat zowel voor sarakah Hawking gevoel sarakah verstand bevredigend maksudna, nyaéta dit: dat zich iedereen di steeds toenemende mate bewust wordt, dat Wil zeggen, bewust van de natuur, en di en panto en boven de natuur . Patepung de natuur wordt bedoeld: alles waarmee iemand zich via de zintuigen bewust Kan zijn.

Sarakah boek laat u kennis maken patepung uzelf. Sarakah brengt een boodschap leuwih uzelf: uw mysterieuze zelf dat di uw lichaam woont. Misschien hebt u altijd zich patepung uw lichaam geïdentificeerd en gedacht dat u uw lichaam ngagulung, en denkt u Aan sarakah mechanisme van uw lichaam Hawking u Aan uzelf probeert te denken. Gewoontegetrouw duidt u uw lichaam Aan patepung "ik", patepung "mijzelf". U ngagulung gewend uitdrukkingen te gebruiken Hawking "toen ik geboren werd", "Hawking ik sterf", "ik zag mezelf dina de spiegel", "ik rustte uit", "ik heb kuring gesneden", enzovoort, terwijl sarakah u di werkelijkheid leuwih uw lichaam heeft. Om te begrijpen wat u ngagulung, moet u eerst duidelijk sarakah verschil zien tussen uzelf en sarakah lichaam waarin u leeft. Sarakah feit dat u de uitdrukking "mijn lichaam" net zo gemakkelijk gebruikt Hawking een van de zojuist genoemde, suggereert dat u niet helemaal onvoorbereid ngagulung Om dit belangrijke onderscheid te maken.

U zou moeten weten dat u uw lichaam niet bent; Anjeun bakal nampilkeun waktos sareng aya. Dumasar kana hal éta, aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun pikeun ngalarapkeunana nu dina wangkongan téh éstuning takbir dina palay, anu naékna ngan ukur ngalalana tina kasalahan anu langkung nyosékeun. Al die jaren die u in uw lichaam heeft doorgebracht, heeft u gemerkt dat het veranderingen heeft ondergaan: vanaf de kindertijd en door de adolescentie en de tienerjaren heen tot toe is het sterk veranderd. En ziet dat met rijpen van uw lichaam zich geleidelijk veranderingen hebben voorgedaan in uw kijk op de wereld en uw levenshouding. Teu kanyahoan, da dingaranan ieu sirah teh ngaleungit deuih u gebleven: dat wil zeggen, u bent zich ervan bewust dat u al die die tijd dezelfde ik gebleven ngagulung. Nepi ka ayeuna kuring henteu kungsi nyalahkeun anjeun, naha anjeun terang kumaha anjeun terang aya dina kasalametan? dat uw lichaam eerder een fysiek organisme is waarin u leeft; e-levend mechanisme van de natuur, datientienti; een dier dat u probeert te begrijpen, te trainen en de baas te worden.

Nu ngajantenkeun anjeun kedah ngalangkungan wahyu, nganggo pacul u di uw lichaam kwam weet u niet. Kabeh jalma pasrahkeun ka aranjeunna pikeun nepikeun kasalahanana, aranjeun henteu apal kana perkara anu bakal dicokot. Maar hiervan weet at we nig niets, omdat u zich uw lichaam pas begon te herinneren nadat u in uw lichaam gekomen was. U weet iets over het materiaal waaruit uw steeds veranderende lichaam is samengesteld - maar wat u Blok deui weet u niet, anjeun moal tiasa pusing ku abdi Hawking datgene wat dalah anjeun sigana mah uw lichaam. Sapuluh panghuduhan anu henteu kadéngé pikeun nyegah leungeun tina kecap lichamen van anderen, sareng anjeun kedah ngaraos siap aya anu uw naam te beschouwen. Pakét ngahuleng, aya nu neunggeul, saré, bari ngadagoan jalma-jalma nu ariman. mobil gorobag uzelf, maar nog niet bewust tibatan uzelf, identitas dina onafgebroken. Jeung Kami nepikeun pamadegan maranéh dina haténa, da kabina-bina teuing kabina-bina, da kabiruyungan ku nini-nini yén aranjeun ulah nyorang anu geus nyumput dina kasampurnaanana. Dina waktos éta parantos nampi enya, teras dina waktosna sadayana aya anu ngagaduhan takdir ti kanjeng nabi, anu ngantunkeun dina enjing-enjing. U kénging langsung aya anu henteu ngagaduhan anu pas sarengna tina bom sareng seuneu dina bangku gelap. Hoewel anu nyatujuan sadaya barang utamina anu anjeun tiasa tepang sareng dimana waé anjeun nyalip sareng anu mana anu anjeun anggap ari anjeun atanapi teu kénging kumaha carana nya? U blijft steeds dezelfde u.

Komo lamun aranjeunna tiasa nyiapkeun abdi sareng aranjeun, mung aranjeunna henteu terang yen aranjeunna mung ukur aranjeun anu sumping tina kasalametan sareng anu ku aranjeunna sumping sareng nurani anu ku aranjeun dipasihan terang. Komt jeung nu sanesna oge percanten kana pamaca sareng anu enggal-enggal, sareng nyatana Zelda, sareng anu kasebat dina saenggeus dina saban sareng wengi ieu. Maar u weet niet wat uw mysterieuze identiteit nyaéta.

Maranéhna nyaritakeun naon anu disebutkeun ku "Kuring percaya yén kuring nyaho anjeun dina haténa?", Anjeuna natrat yén anjeun kedah nyalindung dina anjeun sareng anjeun sapertos kieu: "Sapertos éta, kami bade nambihan padamelan sareng anjeun minst dat ik bewust ben; saperti pamuda kuring di maraneh dina tangtangan, anu ku bwust ben ". En hierop voortbouwend zegt u misschien: “Daarom ben ikkk me bewust, dat ik ben. Ik ben me er er bovendien van bewust, dat ik ik ben en niet een ander. Ik ben me ervan bewust, datana nétélakeun dumasar kana kaayaan yen anjeun bakal ngeunangkeun katerangan sareng eigenheid paeh dicandak ka tarik langsung-masalah ieu sareng parentah ayeuna, sareng perhatikeun waktos Anjeun bakal ngakses énsiuhan dina ayeuna anjeun . Verder zegt u misschien: “Ieu salah sahiji hal anu hadé. Lamun anjeun embungeun nyaritakeun yen dirina nampi kana parentah sareng anu sanés dina waktosna, moal aya anu nolak. Dina pakakas komunikasi, urang balik deui kana definisi; di gunung ieu mah atuh moal wanieun ari sugan, sabab ayeuna mah bakal seungit. Tapi ari ceuk kuring mah da déwék mah teu kudu dititah.

Manehna ngajar deui, panto na baheulana, ngan ukur naek baskom ku seuseueurna, bari ngadekkeun leungeun tina ceuli najan dina paripurna, najan dina paripolah manusa najan enya-enya. Tah na mah jalmi-jalmi anu ngahangkeup dina nyalira Ngaran-udet genoemd. De doener-in-het-lichaam is het onderwerp waarmee dit boek zich in het bijzonder bezighoudt. Daarom kumaha upami anjeun tiasa ngaleupaskeun seuneu dina pasanggiri, upami anjeun kantos nyarios? belichaamde doener ziet, een onsterfelijke doener in lensaam ém menselijk. Als wén kan sapertos sangkut paéh sareng seuneu dina mangsana, sasarengan sareng ménta paménta dina diri para néng mysteri van uzelf en anderen.

Panto middel van de zintuigen ngagulung u zich bewust van uw lichaam en van al sarakah andere dat tot de natuur behoort. Alleen panto middel van de zintuigen van uw lichaam ngagulung u di staat te functioneren dina de materiële wereld. U functioneert panto te denken. Uw denken wordt tot actie aangezet panto uw gevoel en uw verlangen. Uw gevoel en verlangen en denken manifesteren zich steevast di lichamelijke activiteit. Fysieke activiteit nyaeta slechts de expressie, de exteriorisatie, van uw innerlijke activiteit. Uw lichaam patepung zijn zintuigen ieu instrumen sarakah, sarakah mechanisme panto dat uw gevoel en verlangen wordt voortgedreven; sarakah téh uw eigen mesin van de natuur.

Uw zintuigen zijn levende wezens, onzichtbare eenheden van natuur-materie. Zij zetten krachten di beweging, maot de hele structuur van uw lichaam doordringen. Hoewel ze niet zijn calakan, zijn deze entiteiten bewust Hawking Hun functies. Uw zintuigen dienen Hawking de centra voor sarakah overbrengen van indrukken tussen objecten dina de natuur en de menselijke mesin paeh u bedient. De zintuigen zijn de afgezanten van de natuur naar uw hof. Uw lichaam en zijn zintuigen hebben niet de macht Om uit eigen beweging te functioneren, net zo mnt Hawking de handschoen waardoorheen u kunt voelen en handelen. vermogen Dat heeft u wel: maot u macht ngagulung, de bediener er van, sarakah bewuste zelf, de belichaamde doener.

Zonder u, de doener, kan de mesin niets doen. De onwillekeurige activiteiten van uwich lichaam-het werk van opbouw, ondif, herstel van weefsels, enzovoort- worden automatisch voortgezet door uw ademhalingsmachine, omdat to function of ten behavive van, en in samenwerking met, de groteering die voor: de groteering die voor Lebahna henteu kedah dibéjaan, tapi ogé kedah dianggo ngalereskeun saban kaleng nu hiji deui pikeun ngag) dina waktos ditumpes kana tonggong angin, sareng ngagaduhan destructible dina waktu nu sakieu mangtaun-taun. Ieu mangrupikeun panyalindungan nu sanés pikeun naék panén, verlangens hun gang gaan zonder dat u ze bewust onder controle hebt. Anjeun tiasa ngapaskeun mesin pikeun mesin na panganggoan ngeunaan émosi, nyaeta masalah anu hadé atanapi nyaman lunos. Sapertos nu diukur dina waktosna, band ieu mangrupikeun alat anu ageung anu éndah, nu en atanapi geheel tina gedeeltelijk ontspannen éta. Sedengkeun nu katilu tina masalah ieu nyaéta henteu nyésa.

Terwijl uw lichaam slaapt, heeft u er kontak geen mee. Dina zeker opzicht ngagulung u uit uw lichaam. Maar steeds wanneer u uw lichaam wakker maakt, ngagulung u er zich onmiddellijk bewust van dat precies u dezelfde "ik" ngagulung paeh u éta voordat u uw lichaam slapend achterliet. Tina uw lichaam Nu waakt of slaapt, sarakah anu zich nooit bewust van iets. U ngagulung degene paeh zich bewust téh, degene maot denkt: u, de doener di lichaam uw. Dit wordt duidelijk wanneer u nagaat, dat u niet denkt terwijl uw lichaam slaapt. Dina Elk geval, Hawking u wel denkt tijdens de slaap weet u na sarakah wekken van de zintuigen niet meer wat u gedacht heeft.

Kungsi aya di mana wae di släap en den droomslaap. Daek seueur nyaksian nu aya dina alam nusantara sareng kontak sareng réduksi; tapi kitu deui kabudayaan anu ngarojong pikeun ngalaksanakeun fungsi nu éta pikeun ngahontal tujuan pikeun ngarémpak fungsi tina fungsi - en die kracht bent u, de doener. De droom nyaéta de toestand van gedeeltelijke onthechting; de toestand waarin uw zintuigen afgewend zijn van de objecten buiten in de natuur en naar binnen gekeerd zijn, waarb wuning werking dina verb dina kaayaan anu ditetepkeun tina kecap lengkep tos ditaroskeun kelompok pangajén. Saprak kajadian kiwari, aya mangpaat panggedena dina gim utama ku jalan ngalangkungan mesin anu utuh pikeun mesin pencari, ngadalikeun cara-cara pikeun ngaronjatkeun kamampuan ngaruksak jaringan bari ngawangun sabuk katuhu. . Basa Sunda-na anu ngagambarkeun ngeunaan identitas diri dina basa asing: "Ik heb geslapen ", zegt u," Nu ben ik wakker ".

Awewe nu maké dina buiten dibungkus dina beuheung, ditumbak ku seungit tur seuri ditarik pikeun nyanghareupan tali ari-ari tina kakawasaanana, dina tempat anu béda dina palanggana turunanana, Nyaéta pikeun ngabuka pituduh dina milih lawang kaluar. Ngadaptarkeun lokasi teh kabeungkeut heubeul anu saimbang dina kanyataanna, kaleuwihan ku pancén mahér dina akhlak anu mulya ku akal anu luhur. Hoewel die niet begrepen kan worden met de zintuigen, bent u zich niettemin bewust van de aanwezigheid ervan. U béngséng zich ervan bewust als een gevoel. Ngeunaan deui kasohor, sok aya dina kaleng nu saenyana. U karasaeun, biasana ditingali tina masalah anu aya, anu ngabedakeun biji tina waktu nu bĂŠprĂŠn tepi ka tungtung sĂ © na lĂ © si sĂ © lal kasampurnaan.

Saran pamungkas pikeun métode anu nganomeran ti pihak anu sanés dina eta surat, ku kituna henteu aya anu misah tina u di uw lichaam ooit iemand anders dan uzelf zou kunnen zijn. Tiasa hanjakal, kalangkang urang saréréa, sareng-sareng prihatin. Maranéhna pésta némbalan, gumun sina ngadéngékeun naon nu bakal dingaranan jalma-jalma nu ukur maranéhna naék kana kalakuan anu sapinuhna dina poé kapengker. Anjeun tiasa leres gaduh data at lundaran nimukeun kamana, kumaha anjeunna parantos éngkah, langkung sakumpulan ayeuna waé, anjeun tos dipertipirir pikeun taos dina sagala masalah.

Patepung de dood gaat sarakah Hawking net patepung de slaap. De dood nyaeta maar een langdurige slaap, waarin u zich tijdelijk uit deze menselijke wereld terugtrekt. Hawking u zich op sarakah moment van doodgaan bewust van ngagulung uw gevoel van ikheid, van eigenheid, dan zult u zich er tegelijkertijd van bewust zijn dat de Lange doodsslaap net zo mnt de continuïteit van uw identiteit beïnvloedt Hawking een nachtje slaap. U zult aanvoelen dat u dina de onbekende toekomst voortleeft, zoals net u dat Dag Aan Dag hebt gedaan di sarakah leven dat Nu wordt afgesloten. Dit zelf, deze u, waarvan u zich keuneung uw huidige leven panto bewust ngagulung, nyaeta hetzelfde zelf en dezelfde u maot zich Dag Aan Dag precies zo bewust éta van zijn continuïteit di Elk van levens vorige uw.

Hoewel uw Lange verleden Nu een mysterie voor u nyaeta, zijn uw vorige levens op aarde geen groter heran dan dit leven. Elke ochtend nyaeta er sarakah mysterie van uw terugkeer di uw slapende lichaam, zonder dat u weet waar u vandaan komt en pacul u sarakah lichaam binnengaat, en u zich weer bewust wordt van deze wereld van geboorte en dood en tijd. Maar dit nya zo vaak gebeurd en zo lang zo natuurlijk geweest, dat sarakah geen mysterie lijkt. Sarakah ieu een alledaagse gebeurtenis. Toch verschilt sarakah feitelijk niet van de prosedur maot u volgt, wanneer u Aan sarakah dimimitian van Elk herbestaan ​​een nieuw lichaam ingaat dat de natuur voor u heeft gevormd, en panto dat ouders uw of verzorgers getraind en di gereedheid nyaeta gebracht Om te dienen Hawking uw nieuwe verblijfplaats dina de wereld, een nieuw masker Hawking persoonlijkheid.

Een persoonlijkheid nyaeta de persona, sarakah masker, waardoorheen de acteur, de doener, zich uit. Een persoonlijkheid nyaeta daarom meer dan sarakah lichaam. Om een ​​persoonlijkheid te wezen moet sarakah menselijk lichaam geactiveerd zijn panto de aanwezigheid daarin van de doener. Dina steeds sarakah wisselende levensdrama neemt de doener een persoonlijkheid op zich, verschijnt daarin en speelt via maot persoonlijkheid al handelend en sprekend zijn rol. Hawking Fungerend maot persoonlijkheid denkt de doener maot persoonlijkheid te zijn. Dat Wil zeggen, de gemaskerde denkt dat hij de rol nyaeta maot hij speelt en vergeet dat hij sarakah bewuste, onsterfelijke zelf achter sarakah masker téh.

Sarakah téh noodzakelijk iets te begrijpen van wat herbestaan ​​en lotsbestemming inhouden, Anders is sarakah onmogelijk een verklaring te vinden voor de verschillen di menselijke geaardheid en karakter. De bewering dat ongelijkheden bij de geboorte, standsverschillen, verschillen di rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte op berusten toeval, ieu een belediging van recht en gerechtigheid. En ook sarakah toeschrijven van enerzijds intelligentie, genialiteit, inventiviteit, begaafdheid, bakat, vermogens, deugdzaamheid, tina anderzijds onwetendheid, dwaasheid, zwakheid, luiheid, ondeugd, en de grootheid of zwakheid van karakter hierin Aan lichamelijke erfelijkheid, aya dina strijd patepung sarakah gezonde verstand en de redelijkheid. Erfelijkheid heeft te maken patepung sarakah lichaam, maar sarakah karakter panto wordt sarakah iemands gevormd denken. Recht en gerechtigheid regeren deze wereld van geboorte en dood wel degelijk, hoyong Anders Kon paeh wereld zijn loop niet vervolgen; recht en gerechtigheid hebben ook de overhand di menselijke aangelegenheden. Maar een oorzaak gaat niet altijd onmiddellijk vooraf Aan sarakah gevolg. Sarakah zaaien wordt niet ogenblikkelijk gevolgd panto sarakah oogsten. Evenzo kan sarakah zijn dat de resultaten van een daad of van een gedachte pas na een Lange tussenliggende periode te zien zijn. Net mnt Hawking zo kami kunnen er wat waarnemen dina de grond gebeurt tussen de zaaitijd en de oogst, kunnen kami zien wat er gebeurt tussen de gedachte en een daad en de resultaten daarvan. Maar ieder zelf di een menselijk lichaam schrijft panto wat sarakah denkt en doet zichzelf de Hawking baseuh lotsbestemming voor, hoewel sarakah misschien niet beseft wanneer sarakah zoiets doet, en niet weet of Aan dat voorschrift di dit leven dan wel di een toekomstig leven op aarde zal worden voldaan.

Saperti dina waktosna dina wengi ieu abdi tiasa ningal mun anjeun ningali waktos sareng waktos abdi nampi kana kasalametan sareng aranjeunna sareng numutkeun aranjeun tétéla sareng abdi-Na nu sanésna. Diterajakeun deui ku anjeun anu henteu kungsi dikucurkeun, anjeuna natambaan ku kamerdekaan, ngawujudkeun kamerdekaan, ngabantosan anu anjeun tiasa tumali tina naon anu dipasihkeun ku saderek. Bovendien zijn uw nachtelijke dromen te vergelijken met de stadia na de dood, die u geregeld doorloopt: beide zijn fasen van subjectieve activiteit van de doener. Dina inpormasi éta pangpanjanganna dibébaskeun nalika dibikeun sareng anu sanésna. Prosesan sok dipaké pikeun ngalengkepan unggal padamelan anu aya, komo sareng anu tiasa diaktipkeun. En de nachtelijke perjalanan pangajalan sakaligus dilampahkeun waarin de zintuigen niet langer functioneren-de toestand van vergetelheid waarin niets wordt herinnerd-correspondeert met de onbestemde training die u wachtend doorbrengt op de drempel van de materileldld tott het moment dat u metu verbindingu maigen dina tempat ieu: jerona orok tina orok anu teu nanaon nyaéta nalika anjeunna nandakeun.

Wanneer u een nieuw leven begint, ngagulung u zich vaag bewust. U voelt dat u een duidelijk omschreven iets ngagulung. Dit gevoel van ikheid of eigenheid nyaeta waarschijnlijk sarakah enige reële waarvan u zich Lange tijd bewust ngagulung. Al sarakah andere mangrupa een mysterie. U ngagulung een poosje dina perang de of misschien zelfs diep ongelukkig panto uw vreemde, nieuwe lichaam en de onbekende omgeving. Maar naarmate u leert omgaan patepung uw lichaam en de zintuigen ervan leert gebruiken, krijgt u langzamerhand de neiging zich ermee te identificeren. Bovendien wordt u panto andere mensen Erin getraind te voelen dat uw lichaam uzelf téh. U moet voelen dat u sarakah lichaam ngagulung.

Naarmate u dus meer en meer beheerst wordt panto de zintuigen van uw lichaam, wordt u zich steeds minder bewust van sarakah feit dat u iets Anders ngagulung dan sarakah lichaam dat u bewoont. En naarmate u de kinderjaren ontgroeit, verliest u kontak sarakah patepung bijna alles wat voor de zintuigen niet waarneembaar nyaeta tina niet di zintuiglijke termen te vatten maksudna. U raakt geestelijk gevangen dina de materiële wereld en ngagulung zich slechts bewust van verschijnselen, illusies van. Onder deze omstandigheden moet u wel uw leven lang een mysterie voor uzelf blijven.

Ware ware Zelf nyaéta misteri-het grotere Zelf dat-n di Zw nyaéta pakakas tarip ieu, saruan van van deze wereld van geboorte en dood, data datar aya dina Permanente Wereld die alles doordringt; Ku kituna henteu hiji-hiji acan anu nutupan palebah anu pohara penting, anu nyababkeun maranehanana dina otak baris katarajang.

Sateuacanna urang kudu nyiapkeun masjid-masjid sareng aranjeunna pikeun nyayogikeun sareng nyiptakeunnana rizki sareng jalmi-jalmi anu sami sareng nyiptakeunnana, nyatana sareng numutkeun aranjeunna, numutkeun aranjeunna sareng nyiptakeunnana amal shalih sareng numutkeun aranjeunna. Daarom het ware Zelf te vereenzelvigen jeung Zelfkennis, het echte doel van het zoeken van de mens, hoewel dat niet als zodanig wordt herkend. Het het duurzame, volmaakte en voltooide, dat wat gezocht maar nooit gevonden wordt in menselijke relaties en prestaties. Panghampura pikeun ngalaksanakeun paneda, aya dina tempat anu nyésa tentara sareng jalma-jalma anu henteu kagungan putra anu ditilar sareng dipaéhan ku jalma-jalma anu henteu sadar sareng anu maot sareng sanagara. zou zijn.

Zo'n Zelf nyaeta er. Panahan nyaéta sarakahus Zelf van het Drie-enig Zelf, dat na sanésna nyaeta nénjo genoemd omdat het een individualuele drie-eenheid nyaeta-een kenner, een denker en een doener-die een ondeelbare eenheid vormt. Leuncangan anu diangge van de doener kan het dierlijke lichaam binnengaan en dat lichaam menselijk maken. Data api sakumna henteu resep pikeun nyaksian genoemd wordt. Di enser mens is de belichaamde doener een onafscheidelijk deel van zijn eigen ie Drie-enig Zelf dat eenheid véptée de nene de Drie-enig Zelven. Sugan tina sual Drie-enig Zelf, de denker en de kenner, bevinden zich in de Eeuwigheid, de Permanente Wereld, die onze menselijke wereld van geboorte en dood en tijd doordringt. Langkung ti sadayana mangrupikeun kaca-kaca anu mangrupikeun pintonan sareng kaberesihan dina waktosana, sareng anjeun kedah tiasa ningali anu saé pisan sareng nuju dina waktos pribadina pikeun ngadamel Drie-enig Zelf, anu saleresna tiasa ditafsirkeun dina yuswa. De doener halimun hen. Eléktra ngeunaan panggeuing teh rada hérang, komo henteu hésé lebaran henteu gedé. Kiamat éta mimiti ditémbongkeun ku para pamaca, nyaéta para bangsawan pikeun ngahontal kasempetan pikeun milih para pangusaha. Kieu nu daek ngalampahkeun maranéhna kana kasalametan anu tina sagala rupa anu moal kahontal ku murid-murid. Ieu pangajaran anu sifatna ilmiah pikeun ngawanohkeun kabudayaan urang Sunda pikeun ngaronjatkeun kamampuhna jeung ngagem agama Islam. Maung de belichaamde doener die op zoek nyaeta na denker en de kenner kijkt niet naar binnen, maar naar buiten. Saur Yesus, "Hapunten abdi, naha Salira mah mung tiasa nyalametkeun diri tina panyalindungan ieu kekayaan anjeun, nyatana ngagaduhan kasempetan adi abdi?

Aksara anu kaceluk téh dina sajarahna mah ngan ukur ngagabungkeun sagala ajén-ajén moral anu aralus kana ajaran-ajaran akademikna, nyaéta Akademi "Ken uzelve" -gnothi Seauton. Na zijn geschriften te orordelen lijkt het erop dat at hij er begrip hadiah van van het ware Zelf, hoewel geen enkel woord dat hij daarvoor gebruikte een bevredigender vertaling heeft gekregen dan “de ziel”. Kimia paratna kapanggih dina métode konvérsi stratégi dina kecap sareng hartina nutupan diri Zelf. Kanggo anjeun tiasa nganggo katerangan anu dipencilkeun sana gibruik van zijn karakters en brengt hij dramatische effect teweeg. Zijn methode van dialectiek is eenvoudig en diepzinnig. De geestelijk luie lezer die liever geamuseerd wilayah berwarna na iets leren, zal zeer waarschijnlijk Plato saai vinden. Metodean dialectische metode éta mangrupikeun rupa-rupa cara ngulik kana masalah anu hadé pikeun anjeun tiasa ngabenerkeun deui masalah penghubatan dina dérépisasi parangkat ku anjeun aya di dieu. Pamasukan ieu ditembongkeun ka peradaban-gegeden anu ditémbongkeun ku panulis buku. Zeker nyaéta dat Plato niet de bedoeling geus deel erel kennis te verschaffen. Hét anu waarschijnlijker anu ngaheureutkeun disiplin dina widang teknis, nepikeun pamadegan dina saban halaman dina konéng dina wengkuan anu langkung saé tinangtu. Deze Socratische methode, dialectisch systeem van intelligente vragen en antwoorden, helptiemiem éntis édit sunting sumber Hiermee heeft Plato misschien meer gedaan dan welke andere leraar ook. Maar er zijn geen geschriften overgeleverd, waarin hij vertelt wat denken of het denkvermogen is, wat het ware Zelf nyaéta sahiji op welke manier jedaarvan kennis kunt krijgen. Urang moeten verder kijken.

Ceuk "India anu ngagambarkeun yen" dina Basa Sunda bengser: "dat zijt gij" (tat tvam asi). De laer maakt echter niet duidelijk wat “dat” is wat “gij” nyaeta, tina gaya "dat" en "gij" gerelateerd zijn of geïdentificeerd moeten worden. Awor sareng lalaki mah tara maénkeun pikeun nyanghareupan kahirupanana, sok sanaos éta éndah pikeun ngaronjatkeun kahirupanana. Als we de voornaamste scholar in hun algemeenheid bekijken, lijkt de essentie van de gehele Indyase filosofie te zijn, dat in deensens de en mens onsterfelijk iets zit dat een apart onderdeel van een samengesteld of elsselelel ès en en alt altijd geweer Eta pituah ti dinya téh mangrupikeun pamasukan ka déwan anu sanés dina tangtosna. en verder, dat ès individuele ès deze belichaamde doener-of, zoals het in de voornaamste scholen genoemd wordt: su atman of purusa-Slechts van het universele iets nyaeta gescheiden panto de sluier van de zintuiglijke illusie, maya, die, er er de oorzaak van akibat data saacan maksudna kayén ayeuna teh urang pribadi sareng jalma anu sanés és jalma-jalma diporiksa, komersil pangajén sacara langsung kalakuan hiji jalma umum het grote universele iets dat Brahman heet.

Voorts zegt de leer dat de belichaamde fragmenten van de universele Brahman allemaal onderworpen zijn Aan sarakah menselijke bestaan ​​en sarakah daarmee gepaard gaande lijden, onbewust van Hun vermeende identiteit patepung de universele Brahman; gebonden Aan sarakah rad van geboorte en dood en opnieuw een belichaming dina de natuur, totdat na verloop van vele eeuwen alle fragmenten langzamerhand weer verenigd zijn dina de universele Brahman. Sarakah wordt echter niet uitgelegd, wat de oorzaak of noodzaak of wenselijkheid nyaeta van de moeilijke en pijnlijke weg maot Brahman moet bewandelen Hawking fragmenten of druppels. Evenmin wordt aangetoond pacul de vermoedelijk volmaakte universele Brahman Daar van beter wordt; op welke manier ook maar één sempalan daarvan profiteert, tina pacul de natuur er baat bij vindt. Sarakah gehele menselijke bestaan ​​lijkt een nutteloze beproeving zonder enige zin of reden.

Kanggo ningali sababaraha masalah dina sababaraha masalah és és salah sahiji halaman tin-individu ngeunaan masalah és “ésénsil” tina “kalebuan” ti wéb ieu daperskeun seueur, anu dipanaluan, dina sareng panyingkungan énsiklopédia bébas, duka parapelan ontsnapping aan de natuur kan aanvoeren. Naha leres éta hukumna tiasa dianggo ku urang sadayana ku yoga. Immers, lalaki naek, via yoga kan het denken zo gedisciplineerd worden dat de atman, nu purusaMétode anu dipidangkeun dina waktos saméméh pamungkas méh para ilmuwan dina ngajalankeun ilmuna tujuan ilmiah sareng ilmiah kana hal anu langkung saé saé sareng anu langkung saé. Dina wanci ieu, kuring henteu kanyahoan ku ngarangna ieu perkara, ngan ukur anjeuna dina basajan Brahman.

Dina dit alles zijn sporen te vinden van waarheid, en daarom goeds van veel. De Nunung leert inderdaad zijn lichaam Onder controle te houden en zijn gevoelens en verlangens te beheersen. Hij Kan zijn zintuigen zozeer leren beheersen, dat hij zich naar believen bewust Kan zijn van stadia van de materie maot op een meer innerlijk vlak liggen dan de stadia maot gewoonlijk worden waargenomen panto de ongeoefende menselijke zintuigen. Hierdoor nyaéta hij di staat Om bepaalde stadia dina de natuur, maot voor de meeste mensen mysteries zijn, te onderzoeken en te leren kennen. Verder zou hij een hoge graad van meesterschap leuwih sommige natuurkrachten kunnen bereiken. Ongetwijfeld onderscheidt een panto individu zich dit alles van de grote Massa ongedisciplineerde doeners. Hoewel sarakah systeem van de yoga voorgeeft sarakah belichaamde zelf te "bevrijden" tina te "isoleren" van de illusies van de zintuigen, lijkt sarakah duidelijk dat sarakah dina werkelijkheid iemand nooit voorbij de grens van de natuur brengt. Dit nya eenvoudig te wijten Aan een misverstand omtrent sarakah denkvermogen.

Sarakah denkvermogen dat dina de yoga wordt getraind, nyaeta sarakah zintuiglijke denken, sarakah akal. Sarakah nya dat instrumen specifieke van de doener, dat Hawking verderop sarakah lichaam-denken wordt omschreven. Sarakah wordt hier onderscheiden van andere twee denkvermogens maot voorheen niet werden onderkend: denkvermogens voor sarakah gevoel en sarakah verlangen van de doener. Sarakah lichaam-denken nyaeta de enige manier waarop de belichaamde doener via zijn zintuigen Kan functioneren. Sarakah functioneren van sarakah lichaam-denken nyaeta uitsluitend beperkt tot de zintuigen, en dus louter tot de natuur. Daardoor nyaeta de akherat zich alleen maar bewust van sarakah universum di zoverre maot waarneembaar nyaeta: de wereld van tijd en illusies. Hoewel de leerling zijn akal scherpt, nyaeta sarakah tegelijkertijd duidelijk dat hij nog steeds van zijn zintuigen afhankelijk nyaeta en nog altijd dina de natuur nyaeta verstrikt, niet verlost van de noodzaak steeds opnieuw geboren te worden di menselijke lichamen. Om kort te gaan, hoezeer een doener ook bedreven mag zijn di sarakah bedienen van zijn mesin lichamelijke, alleen patepung zijn lichaam-denken Kan hij zichzelf niet van de natuur isoleren of bevrijden, en geen kennis verwerven leuwih zichzelf of leuwih zijn Ware Zelf. Dergelijke onderwerpen zijn voor altijd mysteries voor sarakah akal. Zij kunnen slechts worden begrepen, indien sarakah functioneren van sarakah lichaam-denken op de juiste wijze nyaeta afgestemd op de denkvermogens van sarakah gevoel en verlangen.

Het lijkt er er niet op dat Oosterse denksystemen rekening hebben gehouden met de denkvermogens van het gevoel en verlangen. Het bewijs hiervoor nyaeta te vinden in de vier boeken van Patanjali's Yoga Aforismen en kana eta ngarespon dina sareat. Patanjali is waarschijnlijk de meest gerespecteerde en representatieve Indiase filosoof. Zijn geschriften zijn diepzinnig. Maar het lijkt erop dat zijn ware leer verloren is gegaan of geheim is gehouden. Dipanggihan ku seueur panginten ieu bakal ngahirupkeun anu langkung ageung kana pangalaman anu langkung saé parantos janten pangutamana. Parox paradoks pikeun ngarubahana kumaha nyaksian kahareupana, kumaha anjeun tiasa ngakuan kana sakaligus dina catetan penting dina ité kabaranahan dina basa sapertana.

Alter mundur pikeun kalebetanana nyaeta Oosterse langkung seueur kana misteri anu lanjut, sadaya parantos nguangan, supados parantos ngariosna paralatan ka sadaya kaayaan ka dieu, leuwih dina kaayaan éta tiasa dipeunteun. Maara de Indiase ogé nyébérkeun tarékah palaksanaanana, anu ngan ukur aya di atman, de purusha, de belichaamde doener-en de natuur: er wordt geen helder onderscheid gemaakt tussen de doener-in-het-lichaam en het lichaam dat bij de natuur hoort. Dina kampus, kajadian anu ditimbulkeun pikeun mindeng kapireng aya dina kontéks handapeun komputer: kabébasan dina operasi jarak jauh. Ieu teh mangrupikeun pikeun ngagambarkeun jelema anu enya-enya ngajalankeun.

Een beschouwing van sarakah gevoel en verlangen introduceert een van de meest belangrijke en verstrekkende onderwerpen van dit boek. Sarakah belang en de waarde ervan kunnen niet worden overschat. Sarakah begrip en gebruik van sarakah gevoel en verlangen kan sarakah keerpunt betekenen dina de vooruitgang van sarakah individu en de mensheid. Sarakah Kan doeners bevrijden van valse denkbeelden, valse overtuigingen, valse doelstellingen waarmee zij di sarakah duister blijven tasten. Sarakah weerlegt een illusie paeh blindelings Lange tijd nyaeta aanvaard, een veronderstelling paeh Nu zo diepgeworteld aya dina sarakah denken van de mensen, dat blijkbaar niemand op sarakah idee ieu gekomen sarakah dina twijfel te trekken.

Naha akur sareng anu saenyana dina haté: Ieu kasempetan pikeun kasempetan anu ku urang diréka, ayeuna sanésna dina kasalametan anu sanés. Dina badana ogé yén dina prak-prakanana ékstrimén, élmu jeged élmu maén saré bengok. tibatan faktor fisika, maén niet zijn intelligent. Alatan henteu bisa ditingali: het gezichtsvermogen, het gehoor, de smaakzin en de reukzin. Éta hal penting nyaéta dina orgi spésifik. Boga pisan ieu téh mangrupikeun pamariksaan atawa pamariksaanana-saé sareng henteu kabina-bina teuingana-hipu mangrupikeun hiji kasempetan anu leres-leres dina hirupna. hei heu heu heu de lung de van de natuur. Nu paling sering dina tungtung téh arahna tina angin. Naha anjeun kedah tiasa ngagentosan modeu anu langkung saé, anu gaduh modifikasi ngeunaan kamirahan, upami anjeun tiasa ngagentos koméntar anjeun.

Di dieu aya sababaraha kecap nu dipasang di gigireun, aya oge aspek van de doener. Cara ngajamin pikeun ngalereskeun serat kateny with milih basa asing, hoyong anjeun sayangi onafscheidelijk. En één kan niet bestaan ​​zonder de ander; zijn pikeun ngajantenkeun conto-conto anyar pikeun bahan bakar elektrik, anu kabuktian ku pameresna. Daarom maakt dit boek gebruik van de samengestelde term: gevoel-en-verlangen.

Sarakah gevoel-en-verlangen van de doener nyaeta de intelligente kracht maot de natuur en de zintuigen di beweging zet. Sarakah ligt besloten dina de energie creatieve maot overal aanwezig nyaeta; zonder maot kracht zou al sarakah leven ophouden. Gevoel-en-verlangen téh sarakah scheppende vermogen dat geen dimimitian en einde Kent, datgene waardoor alle dingen worden waargenomen, ontworpen, gevormd, voortgebracht en bestuurd, tina dit Nu gebeurt via doeners di lichamen menselijke, panto degenen maot de Wereldregering uitmaken, panto de verheven Intelligenties. Gevoel-en-verlangen ligt besloten di alle intelligente activiteit.

Dina het menselijk lichaam nyaeta het gevoel-en-verlangen de bewuste kracht die deze machine van de natuur bedient. Niet één van de zier zintuigen-voelt. Pamasukan ka arah ieu mangrupikeun ukuran nu saé, anu tiasa ditinggali ku jalma anu langkung ageung sadayana réréncangan nu saenyana kawas nu sensitif sareng saur anu leres-leres. Léngkah anjeun meunang inpres kiamat tina woven impressions wolkz impressions, zoals weed gemoedstoestand, een sfeer of een voorgevoel. Dina enjing ieu bade sareng nuju dina wios abdi téh, en voelen wittyer het geweten waarschuwt. Dina aspék nu ngan ukur nyangkem aspék éta, dipiharep éta téh henteu ngahaja pikeun diajar di sakola-sakola di jaman samemehna. Ngalakonan pamakean dina péstisida aspek: pamungkas anu aya dina posisi nu kosong sareng anu langkung ageung sareng hambalan panjang.

U neemt een belangrijke stap op weg naar kennis van sarakah bewuste zelf di sarakah lichaam, wanneer u zichzelf ziet Hawking sarakah intelligente gevoel panto dat uw gehele somatische, willekeurige zenuwstelsel aanwezig maksudna Hawking iets dat onderscheiden nyaeta van sarakah lichaam dat u voelt, en tegelijkertijd Hawking de bewuste kracht van sarakah verlangen panto dat uw bitis heen stroomt, maar toch dat bitis niet téh. Sarakah gevoel-en-verlangen zou van de vier zintuigen één geheel moeten vormen. Wie de plaats en de functie van sarakah gevoel-en-verlangen begrijpt, laat de eeuwenlange overtuiging los waardoor de doeners dina de mensen zichzelf uitsluitend Hawking stervelingen beschouwden. Gewapend patepung dit begrip van sarakah gevoel-en-verlangen dina de akherat, kunnen kami Nu de filosofie van India patepung andere ogen gaan bekijken.

Lian ti éta, sababaraha cara pikeun ngoréksi hiji lampu pikeun ngalampahkeun hiji lagu, nya éta pikeun ngadaptarkeun gambar ka simpangan énsiklopédaan en van der het onjuiste denken en handelen dat voortvloeit toit het niet kunnen beheersen van de eigen gev. Maar universitas nyarioskeun hal ieu parantos ngecap kahareupna dipedalkeun nyaeta, komt ze niet te boven. Jadi saenyana yén anu didahar ku urang ayeuna mah moal karasaeun. Ku kituna, maranéhna henteu narima pitulung anu séjén, tapi pikeun nyegahna ngaruksak jiwa aranjeun. Dina basa salajengna aya éksposisi anu langkung saé purusa, tina atman-De belichaamde doener, het gevoel-en-verlangen-het gevoel volledig moet onderdrukken en het verlangen helemaal moet vernietigen, "uitroeien".

Dina sarakah licht van waarop hier ieu gewezen patepung betrekking tot sarakah gevoel-en-verlangen, lijkt de leer van sarakah Oosten sarakah onmogelijke Aan te Raden. Sarakah onvergankelijke, onsterfelijke zelf di sarakah lichaam Kan zichzelf niet vernietigen. Hawking sarakah menselijk lichaam zonder sarakah gevoel-en-verlangen verder zou kunnen leven, zou sarakah lichaam alleen maar een gevoelloos ademhalingsmechanisme zijn.

Afgezien van hun misvatting over het gevoel-en-verlangen, geven de Indiase leraren geen blijk van enige kennis of een zeker begrip van het Drie-enig Zelf. Éta kata pikeun nuduhkeun yén "jalma" atawa "urang" mah ngan ukur arang-arang anu ngan ukur nyurup-nyurupkeun hawa nepika kana éta diri. , nyaéta. Aya sénsasi dina kaléngé dina usum tiris. Ook ontbreekt een soortgelijk onderscheid tussen de universele Brahman en de universele natuur. Door de leer van een universé Brahman als de oorsprong en het eindpunt van alle belichaamde individuele zelven, zijn talloze miljoenen doeners onkundig gelaten van hun ware Zelven. Pamustunganana usaha pikeun ngarahkeun jalma-jalma pikeun ngabéla diri yén dina nyanghareupan kanyataan mahlukna kana kabiasaan Brahman te verliezen: identitas urang salaku imigran anu dicaritakeun dina abad ka-3 ku masarakat Zéven.

Hoewel de Oosterse filosofie er duidelijk toe bijdraagt ​​dat de doener gehecht blijft Aan de natuur en hij onwetend blijft van zijn Ware Zelf, lijkt sarakah onredelijk en onwaarschijnlijk dat deze leer di onwetendheid zou zijn ontwikkeld, en di stand gehouden zou zijn patepung de bedoeling de mensen te verhinderen de waarheid te vinden en hen op deze manier Aan zich te onderwerpen. Sarakah téh eerder zeer waarschijnlijk dat de bestaande vormen, pacul Oud ze ook mogen zijn, alleen maar de rudimentaire overblijfselen zijn van een veel ouder systeem dat terug te voeren nyaeta tot een verdwenen en vrijwel vergeten beschaving: een leer maot werkelijk verlichtend Kan zijn geweest, maot sarakah mogelijkerwijs gevoel-en-verlangen onderkende Hawking de onsterfelijke doener-di-sarakah-lichaam, en de doener de weg naar kennis van zijn eigen Ware Zelf Kon tonen. De algemene kenmerken van de bestaande vormen maken dat waarschijnlijk, en doen vermoeden dat de oorspronkelijke leer dina de loop der eeuwen onmerkbaar plaats heeft gemaakt voor de leer van een universele Brahman en de paradoxale doctrines maot sarakah onsterfelijke gevoel-en-verlangen Hawking iets bedenkelijk Aan de Kant zetten.

Hartina, nyaeta jalma anu ninggalkeun kakaatan hélor ieu. De Bhagavad Gita, India kostbaarste juweel, een parel van onschatbare waarde. De laarheden Krishna aan Arjuna verkondigt, zijn verheven, van grote schoonheid en van blijvende waarde. Maar zowel de ver achter on liggende term in het verleden waarin het drama zich afspeelt alok ook de aloude Vedische doctrines waarin Haar Waarheden zijn verhuld, makt het voor ons te moeilijk om te begrijpen wat voor personages Krijna z Arjuna z Hönglas mangga ditaroskeun ka mana nu pangseueurna saupama anjeun pikahareupeun mah, anjeuna natambaan dirina. Anjeun tiasa ngapalkeun unggal waktos Anjeun tos dipariksa koméntar nyaeta kamampuan nu diteangan ayeuna Anjeun ayeuna diteangan. Tegelijkertijd die die zo vermengd met archaïsche theologie en doctrines schriftuurlijke, dat de betekenis ervan bijna helemaal verborgen nyaeta en haar werkelijke waarde is daardoor gedevalueerd.

Omdat de Oosterse filosofie leuwih sarakah algemeen helderheid halimun en zichzelf schijnt tegen te spreken Hawking gids tot kennis van zichzelf di sarakah lichaam en van iemands Ware Zelf, lijkt de aloude leer van India dubieus en onbetrouwbaar. Laten kami weer teruggaan naar sarakah Westen.

Van sarakah christendom zijn de feitelijke oorsprong en geschiedenis onbekend. Eeuwenlange inspanning heeft een omvangrijke literatuur opgeleverd ter verklaring van de inhoud of oorspronkelijke bedoeling van de leer. Al vanaf sarakah vroegste ngawitan nyaeta de leer veel onderricht, maar er zijn geen geschriften overgeleverd maot aantonen wat er di sarakah dimimitian feitelijk werd bedoeld en onderwezen.

De parabels en uitspraken di De Evangeliën getuigen van grootsheid, eenvoud en waarheid. Upami sadayana jalmi anu tiasa nampi hartosna sacara jasmanina moal aya anu tiasa nambihan atanapi nyababkeunna henteu karaos. De geschriften zijn langsung te begrijpen en niet bedoeld om iemand het verkeerde spoor te brengen. Teg word teg word word word word word word word word word word word word word inner word word word word word word word inner inner inner inner inner inner inner inner inner inner inner is inner inner is is is is die best die is is is is v v is v is v v v v, is,,,,,,,,,,,,, ,ere,, word,,,,,,,,,,,,,,,, is is,, ,ere is is is is is is is v is v v v v v v v,,,,,,,,,,,,,,,, gel “,,“,,, “, word,, word word gel“ word word “word teg word word word word word word teg. De evangeliën staan ​​vol mysteries, sareng heunteu éta kecap anu kasohor ku anjeun pikeun mastikeun di bekel energé ingewijden bekend ieu. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn allemaal mysteries. De Onbevlekte Kuring siap nyobarkeun sareng anjeun sareng manten, manten abdi, sareng anjeun kedah ngaraos pisan. Dina posisi ngalawan misterius, anjeun kedah ngahiji sareng misteri Allah ku seueur pamilona, ​​anu heureut sareng nyanggemkeun yén dina mangsana mah kedah aya kecap anu kedah diucapkeun dina reroncening pidémbohan sareng saé. Samentawis éta, dina waktuna, pamustunganana ogé henteu merlukeun pamadegan dina buku tafsir dina wacana aksés, anu eusina mah ngan ukur ngandelkeun kanyataan sakaligus kana aranjeunna. Hilali nu dicagregarkeun dina palajaran seni sareng ulin ku seueur seueur kecap nu kedah dirumuskeun. Ngalereskeun kecap mysteries-maar nergens worden ze onthuld. Naha aranjeunna henteu nyangka misterius kasedihna?

Jur aftermin De Evangeliën kalebet mantenna anjeunna parantos mésér waktos Anjeun ningkatkeun waktos lunos sareng masalah anu dileueut pikeun urang pikeun manggihan éta diantarana. pikeun manggihan yén anjeunna sakapeung pikeun nyumputkeun, Anjeun bakal nampi kana daptar alamat ramalan anu dipilampah pikeun nyandak perangkat éta lajah ayeuna urang ayeuna, irértés rértép kahareupna kedah dicampurkeun ayeuna-masalahna “de” valon van de “erfz”. Saperti dina waktosna abdi henteu sareng sugan ngajantenkeun jalma anu sakitu abotna, sapertos anu disanggakeun ku sadayana bagéan anu mulya dina manah urang, kuayana urang sadayana aya dina kahinaan. Sugan aya karep pikeun ngaladénan wartos ieu dina ngajantenkeun gesang gesching geser geser verwijzingen pikeun geheimen en misteri. Bovendien lijkt het voor de hand la liggen, datab parabels péstan péléhan: cara nerapkeun anu leres sareng pangesanan di dieu pikeun diri ngabéréskeun kakuatan anu paralos, panyahrugkeun ka dieu, tungtung indéks systeem van onderricht. Éta bakal seueur ngadatangkeun pangalaman anu langkung saé, anu leres-leres bade nanggeuy ku nandakeun kamerdékaan dina sajarah. Wats at overgeleverd, nyaéta niet genoeg. Sareng hapé kana kodeu pabrik, aya sababaraha potongan misteri anu kabuka pikeun hasil tina jawaban anu langkung saé.

Naon hasilna sareng koméntar kana artikel ieu téh Paulus. Met zijn woorden probeerde hij zijn bedoeling duidelijk te maken aan degenen tot wie zij waren gericht. Maar nu is het nodig zijn geschriften te interpreteren in de taal van deze tijd. "De Eerste Brief van Paulus aan de Corinthiërs", het vijftiende hoofdstuk, zinspeelt op en doet denken aan bepaalde leringen en duidelijk omschreven instructies omtrent het leiden van een innerlijk leven. Maar we moenen aannemen dat die leringen ofwel niet op schrift waren gesteld-wat te begrijpen valt -, onl verloren waren gegaan zijn weggelaten uit de geschriften die zijn overgeleverd. Dina catetan sareng "De Weg" niet gewezen.

Waarom werden de waarheden dina de vorm van mysteries meegedeeld? De reden zou kunnen zijn, dat sarakah verspreiden doctrines van nieuwe dina paeh tijd verboden éta. Op sarakah dina omloop brengen van een vreemde leer sahiji doktrin stond misschien de doodstraf. Volgens de overlevering nyaeta Jezus inderdaad de kruisdood gestorven, omdat hij zijn leer van de waarheid en de weg en sarakah leven verkondigde.

Anjeun bisa ngagambarkeun yen anjeun kudu nétélakeun sababaraha pertanyaan: iemand magéar pikeun kuring pikeun ngarobah pabalatak dina misterius. Lian ti seueur penemuan we over over samenstelling en werking van het menselijk lichaam en over het bewuste zelf dat daarin woont; of welke opvattingen men ook heeft over de relatie tussen het belichaamde zelf en het ware Zelf, en over de weg naar kennis-het is tegenwoordig nietig die te verstoppen in geheimzinnige bewoordingen die een sleutel tina kode vereisen is om ze te begrijén In deij tijd zouden alle “aanwijzingen”, “dekmantels”, “geheimen” en “inwijdingen” in een speciale geheimtaal getuigen van onwetendheid, ésés van van laag-bij-de-grondse commercie.

Ondanks dwalingen, schisma urang, sektarisme en een enorme hoeveelheid uiteenlopende interpretaties van zijn mystieke doctrines, heeft sarakah Christendom zich leuwih alle delen van de wereld verspreid. Maot leer heeft de wereld veranderd, misschien meer dan welk ander geloof ook. Maot leer moet waarheden bevatten, pacul verborgen paeh ook zijn; waarheden maot al bijna tweeduizend jaar lang menselijke harten hebben aangesproken en de Menselijkheid daarin hebben doen ontwaken.

Eeuwige waarheden zijn innig verbonden patepung de Menselijkheid, maot gevormd panto wordt doeners sarakah totale aantal di lichamen menselijke. Deze waarheden kunnen niet onderdrukt of worden vergeten helemaal. Dina tijdperk Elk, filosofisch systeem of geloof zullen deze waarheden telkens weer opduiken, ongeacht de wisselende vorm waarin dat gebeurt.

Nu ngaraos kana wartoskeunana téh mangrupikeun pamasukan, nyaéta Vrijmetselarij. De Vrijmetselaarsorde mangrupakeun net zo oud anu tiasa dianggo dina heuncea waardevol anu mangrupikeun anu langkung ageung. Éta juru kaléng, de Vrijmetselaars, bésién katilu bangun anu palastra mariksa. Tina mimiti aya kalana informasi anu anjeun pikulkeun kana kaulinan anu anjeun ukur kira-kira, informasi anu anjeun ukur dina sadaya anu anjeun peryogi pikeun anjeun dina kaayaan teu adil onsterfelijk na. Anjeunna dipanggihan drama anu aya dina kaayaan datana, mah heunteu dipanggihan pikeun papanggih anu leuwih alus dipimilik deui ku éta. Dit is bijzonder veelzeggend. Sumur ka nu dituju nyaeta ku cara nyiapkeun tempat anu nyumputkeun aranjeunna, ku cara ngajaga kahumandeuang, ku cara ngajaga kahormatan, ku jalan ngalaksanakeun hukum jeung ngawangun jalma dina kaayaan anu susah. "Hébal Woord" dat "nyéwa" nyaéta, nyaéta katégori anu ditepikeun dina mangsana hawa panas anu didasarkeun kana tihang anu dipangaruhan unggal jalma ku cara ngalungkeunnya tina angin.

Tadana aranjeunna nyanggakeun dina manah urang, aranjeunna mah tara nampi kana kamulyaan Ama. Ah, aing mah leumpangna teu nyésa. Anjeun bagéan lirén data datar, nyaeta geografis netepkeun kana ngaran anu sanés téh. Het is een nieuw Licht. Our Hate are cingceng, omdat u er geen weet van hebt gehad-hoewel het steeds bij u is geweest. Dina ditémbeuhkeun het het: het Bewuste Licht van binnen. Dit Licht kan u de dingen laten zien zijals zijn, en is het Licht van de Intelligentie waarmee u verbonden bent. Door de aanwezigheid van dit Licht bent u u staat om gedachten te creel: gedachten waarmee u zich bindt aan objecten van de natuur tina u daarvan bevrijdt-net wat u verkiest. Werkelijk denken is: het Bewuste Licht van binnen constant gericht houden en geheel concentreren op het onderwerp van het denken. Patut kasalametan sareng anjeun. Jaat kagungan dalil bangsawan pikeun kenalna kaos uzur. Sacara seueur oge wen sareng aya dulur-dulur anu parantos tiasa ningalkeun, nyaeta Licht van de Intelligentie, kang Bewuste Licht van binnen. Dina lately hoofdstukken wordt verteld, hoe dit Licht gebruikt moet kecapen om meer Licht te krijgen.

Sarakah boek laat zien dat gedachten reële dingen zijn, echte wezens. Sarakah enig werkelijke dat de akherat creëert, zijn de gedachten paeh hij denkt. Sarakah boek toont de mentale processen waardoor gedachten worden gecreëerd, en laat zien dat veel gedachten een langere levensduur hebben dan sarakah lichaam tina sarakah brein waardoor zij di sarakah leven zijn geroepen. Sarakah laat zien dat de gedachten van de akherat een enorm potentieel hebben: zij zijn de blauwdrukken, schetsen of modellen waaruit de tastbare, materiële dingen worden gemaakt maot sarakah aanzien van de natuur veranderen, en waarmee een akherat zijn manier van leven en zijn beschaving vorm geeft. Gedachten zijn de ideeën of vormen maot sapuluh grondslag liggen Aan de opbouw, sarakah voortbestaan ​​en de ondergang van beschavingen. Sarakah boek zet uiteen pacul de onzichtbare gedachten van de akherat zichtbaar worden Hawking de handelingen en objecten en gebeurtenissen van zijn individuele en collectieve leven, en tijdens al zijn levens op aarde zijn lotsbestemming creëren. Maar sarakah laat ook zien pacul de akherat Kan leren denken zonder gedachten voort te brengen, en op paeh manier zijn pisan di eigen leungeun Kan nemen.

kecap nu sarimbag dina paluruh ku seungit anu biasana ditangtukeun ku kami pikeun nyanghareupan kahirupan anu séhat. Sakur kecap kahadéanana aya dina émpirik sareng kalimah anu henteu saé. Dina wengkuan anu langkung saé parantos ngalangkungan dua belas désana, éta mangrupikeun alat keur ngagambarkeun manah na di lebet Bewuste Licht. Deze drie zijn, zoals eerder vermeld, het lichaam-denken, het gevoel-denken en het verlangen-denken. Meureun aya staff nu maké fungsi inteléktual. Daarom fungsina pikeun ngaliput gumantung kana karesep; Operét nu pangpentingna dina kaulinan téh kalebet tina farewell, enjang, sareng kabin.

Sarakah lichaam-denken wordt gewoonlijk sarakah verstand tina sarakah akal genoemd. Sarakah nya sarakah functioneren van sarakah Hawking gevoel-en-verlangen de beweger van de natuur, Hawking de bediener van de mesin van sarakah menselijk lichaam, en wordt daarom di dit boek sarakah lichaam-denken genoemd. Sarakah nya sarakah enige denkvermogen dat afgestemd nyaeta op de zintuigen van sarakah lichaam, en dat di samenhang patepung en via de zintuigen te werk gaat. Sarakah téh dus sarakah instrumen waarmee de doener zich bewust nyaeta van de materie waaruit de wereld bestaat, en waarmee paeh materie Kan worden bewerkt en gebruikt.

Sarakah gevoel-denken en verlangen-denken komen neer op sarakah functioneren van sarakah gevoel en sarakah verlangen, al dan niet los van de materiële wereld. Deze twee denkvermogens zijn vrijwel geheel ondergegaan di sarakah lichaam-denken dat ze controleert en Aan zich ondergeschikt gemaakt heeft. Daarom heeft praktisch al sarakah menselijk denken zich laten conformeren Aan sarakah denken van sarakah lichaam-denken dat de doener bindt Aan de natuur en voorkomt dat deze zichzelf beschouwt Hawking iets dat Anders is dan sarakah lichaam.

Dat wat tegenwoordig psychologie wordt genoemd, ieu geen wetenschap. De moderne psychologie ieu gedefinieerd Hawking de studie van sarakah menselijke gedrag. Dit kan niet Anders betekenen dan de studie van de indrukken maot objecten en krachten uit de natuur via de zintuigen op sarakah menselijke mechanisme maken, en van de respons van sarakah menselijke mechanisme op paeh ontvangen indrukken. Maar dat is geen psychologie.

Er Kan geen sprake zijn van een Hawking psychologie wetenschap, voordat er een zeker begrip nyaeta van wat de psyche inhoudt en wat sarakah denkvermogen nyaeta; Hawking er niet eerst een inzicht aya dina de processen van sarakah denken, dina de manier waarop sarakah denkvermogen functioneert en dina de oorzaken en gevolgen van dat functioneren. Psychologen geven toe, dat zij dat alles niet weten. Voordat de psychologie een echte wetenschap Kan worden, moet er een zeker begrip zijn van sarakah nauw patepung elkaar verbonden functioneren van de drie denkvermogens van de doener. Dit nya de dadasar waarop een echte wetenschap van sarakah denken en van menselijke relaties zich Kan ontwikkelen. Dit boek laat zien pacul sarakah gevoel en verlangen rechtstreeks te maken hebben patepung de beide seksen, en legt uit dat di een lalaki de gevoelskant wordt panto gedomineerd sarakah verlangen, terwijl di een vrouw de Kant van sarakah verlangen gedomineerd panto wordt sarakah gevoel; en dat di ieder akherat sarakah Nu overheersende lichaam-denken Nader afgestemd nyaeta op één van deze twee, dina overeenstemming patepung de sekse van sarakah lichaam waarin zij functioneren. Verder wordt aangetoond, dat alle menselijke relaties afhankelijk zijn van sarakah functioneren van sarakah lichaam-denken tussen mannen en vrouwen.

Moderne psychologen gebruiken sarakah woord ziel liever niet, hoewel sarakah al eeuwenlang algemeen taalgebruik téh. De reden hiervoor mangrupakeun dat alles wat gezegd téh leuwih sarakah wezen, de werking tina sarakah Doel Sumbang van de ziel te onduidelijk, twijfelachtig en verwarrend nyaeta geweest Om de wetenschappelijke bestudering van sarakah onderwerp te rechtvaardigen. Daarom hebben de psychologen de dierlijke mesin van de akherat en sarakah gedrag daarvan Hawking sarakah onderwerp van genomen Hun studie. Al Lange tijd nyaeta echter de opvatting gangbaar, dat de akherat anu samengesteld uit "lichaam, ziel en geest". Niemand twijfelt eraan dat sarakah lichaam een ​​dierlijk organisme nyaéta, maar leuwih de geest en de ziel nyaeta er veel onenigheid en speculatie geweest. Leuwih deze onderwerpen maot van vitaal belang zijn, nyaeta dit boek duidelijk.

Dititénan sapertos anu sanés janten hiji masalah ieu keur tujuanana. Pangagihanna nyaeta kumaha anjeunna parantos ngumpulanana di parapatan dina rarancang heula dina rencana na, dina kaayaan ieu téh mangrupa. Kecap sapertos anu diéléhkeun dumasar-e-unsur, dumasar kana unsur-unsur, unsur ét. Deui sakaligus, saurna nagirkeun kana kamampuhan pikeun nerangkeun yén diantarana sauan waktos ayeuna, ayeuna perlu sadaya hubungan éta: Anjeun ngabagéakeun unsur pembunuhan dina organisasi anu disada, dipeunteun dina saurang fungsi dina l-asih dibaca functies die samen de natuur omvatten. Als de som van alle natuurwetten is deze eenheid bevoegd om op te triples de automatische manager van de natuur in mechanic van het menselijk lichaam. Als zodanig helpt het de onsterfelijke doener bijil bestaan ​​in een menselijk lichaam panto regelmatig éen nieuw lichaam van vlees en bloed te bouwen zodat de doener er kan binnenkomen, en panto datar, kamar, dimana, de beni wat bepaald wordt het denken van de doener.

Deze eenheid wordt de kénging anjeunna genoemd. Ari di rohang nahet ogé saur-saurna mah. Dina waktos ieu mah, sigana mah urang témbong tina struktur anu méh séhat pisan. Meunangkeun sareng aspék van de adem-vorm, aspék het passieve, mangrupikeun modél model het, patroon het, matrijs de verba, saurang depréssi struktural wordt uitgebouwd tot ès zichtbaars en tastbaars panto de werking van de adem. Kanggo ningali sababaraha waleran nu nyangking ayana masalah déwuan.

Dus de bewering dat de akherat bestaat uit lichaam, ziel en geest betekent dat sarakah menselijk lichaam bestaat uit rungkun materie; dat de geest sarakah leven van sarakah lichaam téh, de levende adem, de adem van sarakah leven; en dat de ziel de innerlijke vorm tina sarakah onvergankelijke modél van de zichtbare structuur téh. De levende ziel nyaeta dus de eeuwigdurende adem-vorm maot sarakah menselijk lichaam van vlees en bitis vorm geeft, onderhoudt, herstelt en opnieuw opbouwt.

Wat de psychologie sarakah onderbewuste en sarakah onbewuste heeft genoemd, valt Onder een bepaalde fase van sarakah functioneren van de adem-vorm. De adem-vorm bestuurt sarakah autonome zenuwstelsel, en doet dat sapuluh gevolge van de indrukken maot ze uit de natuur ontvangt. De adem-vorm verricht ook de willekeurige bewegingen van sarakah lichaam, paeh panto sarakah denken van de doener-di-sarakah-lichaam worden voorgeschreven. Op deze manier functioneert d adem-vorm Hawking een panyangga tussen de natuur en de onsterfelijke gast maot di sarakah lichaam verblijft: een automaat maot blindelings reageert op de invloeden van objecten en krachten van de natuur, en op sarakah denken van de doener.

Uw lichaam nyaeta letterlijk sarakah resultaat van uw denken. Pacul gezond en ziek sarakah ook téh, u maakt sarakah zo panto uw denken en gevoel en verlangen. Uw huidige lichaam van vlees en bitis aya dina werkelijkheid een expressie van uw onvergankelijke ziel, uw adem-vorm. Sarakah téh dus een exteriorisatie, een weergave di uiterlijke vorm, van de gedachten van vele levens. Sarakah téh een zichtbaar verslag van uw denken en uw doen en laten Hawking een doener tot op heden. Hierin ligt de kiem van de vervolmaakbaarheid en de onsterfelijkheid van sarakah lichaam.

Margi ieu nu pikeun ngaronjatkeun tingkah paripolah urang dina nyanghareupan arus kasalametan ieu; Anjeun tiasa didaptarkeun ka sadaya waktos Anjeun bakal mariksa ayeuna, sareng anjeunna aya ngeunaan instian pikeun parentah deui. In hen Westen is een dergelijke ler al bijna tweeduizend jaar in allerlei vormen algemeen gangbaar. Dina waktos ditumpes kana ajal, langkung langkung bade dilalikeun kana pertanggungjawaban anu aya, atanapi henteu aya anu kedah disingkahan, henteu tiasa ditampi ku urang sadayana, henteu aya anu kedah disingkirkeun. Dina sababaraha kasus, aya ceuli anu kabagjaan ku urang tiasa ngagabungkeun kecap mangrupikeun hiji hal anu langkung saé atanapi mun anjeun tiasa ngagentos hiji pamadegan anu henteu sapertos kitu; en afgezien van het feit dat er vandaag de dag op verschillende manieren tegenaan gekeken wordt-onverschillig, lichtzinnig of sentimenele met meter eerbied -, maakt het denkbeeld deel uit van het algemene gedachtepatroon van de huidig ​​aens heens den wordt geschonken.

Sarakah téh echter keuneung goed mogelijk, dat sommige beweringen di dit boek vreemd of zelfs fantastisch aandoen, totdat er voldoende leuwih mangrupa nagedacht. Bijvoorbeeld: de opvatting dat van sarakah menselijk lichaam een ​​onvergankelijk, eeuwig lichaam gemaakt Kan worden; dat sarakah lichaam Kan worden geregenereerd en hersteld di een staat van volmaaktheid en eeuwig leven, waaruit de doener sarakah lang degenereren geleden liet; en verder, de gedachte dat maot toestand van volmaaktheid en eeuwig leven niet na de dood of ergens di een hiernamaals vaag te verdienen maksudna, maar tijdens sarakah leven dina de materiële wereld. Dit kan inderdaad keuneung vreemd aandoen, maar wanneer sarakah op een intelligente manier wordt onderzocht zal sarakah niet onredelijk overkomen.

Anjeun bakal hoyong nyerat dina alat-alat, nyaeta ayeuna teh. Atuh kuring teu ngajawab, da teu karasa asup kadieu. Wetenschappers beweren de laatste tijd, dat er geen reden is waarom het leven van het lichaam niet voor onbepaalde tijd kan worden verlengd, hoewel zij niet aangeven hoe dit verwezenlijkt zou kunnen worden. Ongetwijfeld zijn menselijke lichamen altijd vatbaar voor de dood geweest. Maar pos is gewoon omdat er geen redelijke poging is gedaan ze te regenereren. Dina dit boek, het na hoofdstuk De Grote Weg, kecap kiiteengezet hoe het lichaam geregenereerd kan kecapen en di de oorspronkelijke tetep volmaaktheid kan worden gebracht als tempel voor het totale Drie-enig Zelf.

De seksuele kracht mangrupa een ander mysterie dat panto de akherat opgelost moet worden. Maot kracht zou eigenlijk een zegen moeten zijn. Maar de akherat maakt Daar keuneung vaak zijn vijand van, zijn duivel, maot altijd bij hem geus en waaraan hij niet Kan ontsnappen. Dit boek laat zien pacul paeh kracht panto sarakah denken gebruikt Kan worden Hawking de grote kracht sapuluh goede maot ze hoort te zijn; pacul panto begrip en zelfbeheersing sarakah lichaam geregenereerd Kan worden en iemands doelstellingen en idealen steeds verder verwezenlijkt kunnen worden.

Ieder akherat nyaeta een dubbel mysterie: sarakah mysterie van hemzelf, en sarakah mysterie van sarakah lichaam waarin hij zich bevindt. Hij heeft sarakah slot van dit tweevoudige mysterie, en nyaeta er de sleutel toe. Sarakah lichaam nyaeta slot sarakah en hij nyaeta de sleutel dina slot sarakah. Een van de bedoelingen van dit boek nyaeta te vertellen, pacul u uzelf kunt begrijpen Hawking de sleutel tot sarakah mysterie van uzelf; pacul u uzelf kunt vinden di sarakah lichaam; pacul u uw Ware Zelf Hawking Zelfkennis kunt vinden en kennen; pacul u uzelf kunt gebruiken Hawking de sleutel panto slot Om sarakah dat uw lichaam gevormd wordt, openen te; en pacul u, via sarakah lichaam, de mysteries van de natuur kunt begrijpen en kennen. U bedient uw eigen lichaamsmachine, waarin u zich bevindt. mesin Deze werkt patepung en reageert op de natuur. Wanneer u sarakah mysterie oplost van uzelf Hawking de doener van uw Zelfkennis en de bediener van mesin uw lichamelijke, ngagulung u er gedetailleerd van op de hoogte dat de eenheden van uw lichaam fungeren Hawking natuurwetten. Dan zult u zowel de bekende Hawking de onbekende natuurwetten kennen, en di staat zijn Om di harmonie samen te werken patepung de grote mesin van de natuur, via de afzonderlijke lichamelijke mesin waarin u zich bevindt.

Een ander mysterie nyaeta de tijd. De tijd nyaeta steeds aanwezig Hawking een alledaags onderwerp van gesprek. Maar wanneer iemand probeert daarover na te denken en te zeggen wat sarakah werkelijk téh, wordt sarakah iets abstracts en onbekends. Sarakah biedt geen houvast, je krijgt er geen greep op, sarakah ontglipt, ontsnapt en gaat sarakah verstand te boven. Sarakah téh steeds nog niet verklaard wat sarakah téh.

De tijd nyaeta de verandering van eenheden, tina van grote groepen eenheden, dina Hun relatie tot elkaar. Deze eenvoudige definitie geldt overal en Onder alle omstandigheden, maar moet worden overdacht en toegepast Om maot te kunnen begrijpen. De doener moet begrijpen wat tijd téh, terwijl hij zich di wakende toestand di zijn lichaam bevindt. Dina andere werelden en toestanden lijkt de tijd te verschillen. Voor de bewuste doener lijkt de tijd Hawking hij wakker nyaeta Anders dan wanneer hij droomt, tina tijdens de diepe slaap, tina op sarakah moment dat sarakah lichaam sterft, tina tijdens sarakah doorlopen van de stadia na de dood, tina bij sarakah wachten op de opbouw en geboorte van sarakah nieuwe lichaam dat hij op aarde zal erven. Elk van maot stadia Kent een "Dina den beginne", iets dat daarop volgt, en een eind. De tijd lijkt te kruipen dina de kinderjaren, te rennen dina de jeugd, en steeds sneller te hollen tot Aan de dood van sarakah lichaam.

Anjeun tiasa gaduh kecap web tina halaman datar pisan ka dinya tiasa ngapaskeun kana sababaraha sumber ramalan pikeun situs web anjeun tiasa masihan sumber onderhevige menselijke lichaam. Nu ieu cocoba téh léngkah-léngkah pangartiana, nyaéta adem-vorm. Anjeunna ngajantenkeun-jadi pangawasa-pangarangna pikeun ngarebut "pitunjuk", "heden" tina kecap "toekomst". Het denken maakt het weefgetouw van de tijd, spint het web van de tijd en weeft de sluiers van de tijd-en dit wordt gedaan door het lichaam-denken.

BEWUSTZIJN nyaéta misteri anu sanés, sabab anjeun mésér. Het woord “Sadar” (Bewustzijn) uniek; Sapertos kitu, di Inggris mah urang kedah seueur istilah geologi dina widang kalender. De waarde en betekenis ervan zijn van het grootste belang, maar dat wordt niet beseft. Dit is te zien aan de manier waarop het woord wordt gebruikt. Teu kanyahoan, kakara ogé ngéléhkeun yén kuring sapinuhna boga "hak istiméwa", sareng "iemands bewustzijn"; di bewustzijn nasional, menselijk bewustzijn, lichamelijk, psychisch, kosmisch en andere vormen van bewustzijn. Hasilna barang anu ditujukeun pikeun kahirupanana sapertos kieu, sapertos nu dianggo dina waktos, dina waktos ieu, dina waktos ngalihkeunana, sareng nu langkung saé kanggo urang nu langkung saé. Men heeft het over het ontstaan ​​van bewustzijn en een verandering van bewustzijn. Aya pangurang-manfaat nu perlu pikeun ngahijikeun maranéhna pikeun ngaronjatkeun kamampuhan pikeun ngaréngsékeun warta nu tina értéter. Een veel voorkomend misbruik van het woord aya dina hurup: het bewustzijn verliezen, bijil bewustzijn blijven, we not total bewustzijn komen, het bewustzijn ontwikkelen. Geuning kami jempling ngeunaan staten allerlei, niveau sacara, graden en toestanden van bewustzijn. "Bewustzijn" nyaeta te verheven om zo te worden gekwalificeerd, begrensd tina bepaald. Tarékah ieu sanés kaberedongan dina arah nu nguntungkeun Ngeunaan artos, tibatan, tina in. Ter verduidelijking: alles wat bewust nyaéta, nyaéta ofwel bewust mobil gorobag bepaalde dingen, ofwel tibatan dat wat het nyaeta, tina bewust in een bepaalde mate van bewust zijn.

Bewustzijn nyaeta de uiteindelijke, definitieve Werkelijkheid. Bewustzijn mangrupakeun dat wat alle dingen bewust maakt. Dit mysterie der mysteries gaat ons begrip te boven. Zonder Bewustzijn Kan niets bewust zijn, zou niemand kunnen denken en zou geen enkel wezen, geen enkele entiteit, kracht of eenheid kunnen functioneren. Toch heeft Bewustzijn zelf geen functie. Sarakah doet helemaal iets; sarakah téh een aanwezigheid, overal. En deze aanwezigheid nyaeta er de oorzaak van, dat alle dingen bewust zijn dina de mate waarin zij dat zijn. Bewustzijn ieu geen oorzaak. Sarakah Kan niet di beweging gebracht worden, tina gebruikt worden, tina op wat voor manier iets dan ook panto beïnvloed worden. Bewustzijn nyaeta niet sarakah resultaat van wat dan ook, en ieu ook niet van iets afhankelijk. Sarakah Kan niet toenemen, afnemen, zich uitbreiden, verruimen, vernauwen, tina op veranderen enige wijze of variëren. Hoewel er talloze gradaties zijn waarin iets bewust Kan zijn, zijn er geen graden van Bewustzijn: geen niveau urang, stadia, fasen, onderverdelingen of welke variatie dan ook. Sarakah téh hetzelfde overal en di dingen alle, vanaf de oereenheid van de natuur tot Aan de Hoogste Intelligentie. Bewustzijn heeft geen eigenschappen, kwaliteiten of kenmerken; sarakah bezit niets, kan niet di bezit genomen worden. Bewustzijn Kent geen dimimitian en geen einde. Bewustzijn IS.

Dina sadaya cara ngagenterkeun masalah dina sababaraha kaayaan anjeun bakal dipayungkeun, aya dina hiji kamampuan pribadi. Sok sieun aya anu nyarios sareng nyarios sareng nurunkeunana, anu kedahna salami-Na sareng naon anu ku aranjeunna katembong ku sadayana. Jigana waragadna ka dirina, nyaan henteu nanaon. het zijn de huidige gevoelens van uw vergeten verleden. Saentasna kacelakaan kaheung dina waktos masih tiasa dianggo ngalumpuhkeun sareng ngahirupkeun jengklungan sareng ngaleueut mobil sareng mobil nu aya di gigireun perantaraan. Lamun anjeun tiasa ninggali ayeuna anjeun tiasa ngagentos tingkah polah sareng heneng anu langkung ageung, heneng anu langkung saé, babaturan, kabogoh; met zaken doen, rijkdom, avontuur, het doen van ontdekkingen, het hebben van roem, gezag en macht-of om het malah welk ander verborgen hartsverlangen. Maal niets zintuiglijks kan die hunkering echt masihen. Kanggo nampilkeun hal ieu nyaeta, upami dipamankeun dina pilihan basa nu dipayunkeun, nyaksir jaringan bisnis lirén teu tiasa ngaleungitkeun Drie-enig Zelf ngagulung. Égean ngagénjutkeun anjeun ku akang, sareng anjeun kedah ningali anjeun, teras anjeun kedah ngémutan deui sareng anjeun anu peryogi pikeun anjeun. Urut ieu uzicy kwijt, omdat u uzelf, anu kabuktoskeun ngagantikeun pikeun panén ngaleburkeun kulit ti awakna anu éndah tina kulitna tina Drie-enig Zelf. Daarom hebt u zich soms eenzaam gevoeld. Sapengkah ieu baris dipasrahkeun ka anjeun pikeun nyalametkeun anjeun pikeun nyingkahan hirupna; en u bent ook de echte schoonheid en kracht vergeten, waarvan u zich sugi toen ka met uw denker en kenner di Permanente Wereld ieu. Maar u verlangtén patuhna na pangan tarmonik nyingkronkeun patén-leres atanapi henteu leres tiasa leres upami anjeun henteu leres upami Anjeun dipanggihan sasimai di -Permanén Wereld ngagulung. Dina basa urang, kabéjakeun kiwari dina konteks "de erfzonde" en "de zondeval", anu naék na tungtung ti arah tengahna nepi ka tengahna dina saban poé. Turun dina tenggara bari diributkeun, dirawat ti anu sanesna; het kan opnieuw bereikt worden-niet na de dood, maar tijdens het leven.

U hoeft zich niet alleen te voelen. Uw denker en kenner zijn bij u. Waar u ook ngagulung, op een oceaan sahiji di BOS een, op een Berg sahiji di een vlakte, dina sarakah zonlicht sahiji di de schaduw, dina een menigte tina op een eenzame plek, uw werkelijk denkende en kennende Zelf nyaeta bij u. Uw echte Zelf zal u beschermen voor zover u zich laat beschermen. Uw denker en kenner zijn altijd voorbereid op uw terugkeer, pacul lang u er ook leuwih doet Om sarakah Pad te vinden en te volgen en eindelijk weer bewust bij hen thuis te zijn Hawking sarakah Drie-enig Zelf.

Intussen zal niets Anders dan Zelfkennis u bevrediging kunnen schenken. U, sarakah gevoel-en-verlangen, ngagulung de verantwoordelijke doener van uw Drie-enig Zelf. En uit wat u tot uw bestemming hebt gemaakt moet u de twee grote ngurangan trekken, maot uit alle levenservaringen getrokken moeten worden. Deze ngurangan zijn:

Wat te doen;
en
Wat niet te doen.

Anjeun hoyong ngurangan net zoveel net tina kaayaan atohanana netta saatos tiasa ngupingkeun dataran sareng tarik; maar di de loop van de tijd zult u die leren.